תירס מתוק

קובץ PDF

תירס מתוק

זן

יעוד

מספר שורות

קלח (ס"מ)

תאור

ימי גידול

(לעומת רויאלטי)

רויאלטי

תעשייה ושוק

16-18

21

יבול וניצולת גבוהים.
נביטה גם בתנאים קשים.

0

סמירה

תעשייה ושוק

18-20

20

איכות קלחים מעולה.
הפרייה טובה בתנאי חום.

1+

אמילה


תעשייה ושוק

18-20

21

עמידות טובה לחילדון.
יבול וניצולת גבוהים.

1-

הארדי 

תירס סופר מתוק

תעשייה

16-18

21

איכות קלחים מעולה.

ניצולת טובה

2+