קישוא


קובץ  PDF

 

זן

תיאור

  ראם

צימוח חזק, גבעול מרכזי, ניבה מתמשכת.
פרי: צלינדרי, בעל צבע ירוק יפה.
חיי מדף טובים.
גידול במבנים ובהדלייה
סבילות לוירוסים ZYMV, WMV.
סבילות טובה לקימחון (Px)


 תבור

צימוח חזק, גבעול מרכזי, ניבה מתמשכת.
פרי: קוני, בעל צבע ירוק בהיר.
חיי מדף טובים.
מתאים לגידול במבנים בהדלייה.
סבילות לוירוסים ZYMV, WMV.

 לריה

טיפוס זוקיני בעל צימוח חזק,
גבעול מרכזי וניבה מתמשכת.

פרי צלינדרי בעל צבע ירוק כהה מבריק.
מתאים גם לגידול במבנים בהדלייה.
סבילות לוירוסים ZYMV, WMV
סבילות טובה לקמחון

 
zucchini yellow mosaic virus וירוס המוזאיקה הצהובה של הקישוא- ZYMV
watermelon mosaic virus- וירוס מוזאיקת האבטיח WMV
Powdery mildew-  קמחון Px