פלפל ארוך

פלפל ארוך - Italian Sweet

קובץ PDF

 
 
וולטה  אדום
    משקל הפרי 90-110 גרם.
   מספר פירות גבוה לדונם.
   אחידות פרי טובה בקטיף ממושך.
   צימוח בינוני פתוח.
   עמידות לוירוס Tm:0-2וסבילות לוירוס TSWV   

   
850       צהוב   
     משקל הפרי 100-120 גרם, בעל דופן עבה.
     מספר פירות גבוה לדונם.
     חיי מדף טובים.
     אחידות פרי טובה בקטיף ממושך.
     צימוח בינוני פתוח.
     עמידות לוירוס Tm0.

Pepper mild mottle virus 0,1,2,3וירוס הכתמים של הפלפל Tm: 0-3
Tomato spotted wilt virus וירוס הנבילה של העגבניה TSWV
 

זן עונת שתילה משקל פרי תנאי גידול עמידות סבילות
וולטה כל השנה 100-120 בתי רשת וחממות PMMV,L3 TSW


850 כל השנה 100-120 בתי רשת
וחממות
PMMV,L3 TSW