עגבניות תעשייה


קובץ PDF

BQ-312

זן אפיל 120-125 יום.
צבע אדום עז.
משקל פרי 45-60 גרם.
בריקס גבוה, מוצקות טובה.
עלווה בריאה, כיסוי מצוין.
צמח חזק והשתמרות ארוכה בשדה.
Vd Fol Mi TSWV

BQ-328

זן אפיל מאד 125-130 יום.
צבע אדום עז.
משקל פרי 60-75 גרם.
בריקס גבוה, מוצקות טובה.
עלווה בריאה, כיסוי מצוין.
צמח חזק והשתמרות ארוכה בשדה.
Vd Fol Mi TSWV