כרובית

קובץ PDF

זן

מועד

שתילה

ימי גידול

חורף   קיץ

משקל

קולס (ק"ג)

הערות

בלנקה

ספטמבר-מרץ

110 - 95

1.8 - 2.5

צבע לבן במיוחד.
כיסוי מצוין של הקולס.
מוצקות טובה.

אינקליין

אוקטובר-ינואר

100-115

 2.5- 2.0

עלווה גדולה במיוחד. קולס כבד במיוחד. מצויינת בחורף קר.

פרגו

אוקטובר-פברואר

115 - 105

2.5 - 2.0

קולס לבן ומוצק.
עלווה חזקה.
מצוינת בחורף קר.

סבילות טובה להסגלה בחורף קר.

קרטמה

מאי-אוגוסט

45-55

1.3 - 1.0

זן קייצי, מקדים את הקורונה בשבוע. קולס מוצק ויפה.

אדונה אוקטובר-פברואר 95-110 1.8-2.8 זן אפיל
קולס לבן ומוצק
מתאים לתעשייה.
סביל לקור.
ורוניקה אוקטובר-פברואר 90-110   כרובית אלמוגים