דלורית

קובץ PDF
זן תיאור
וולטהם בטרנט

עלווה בריאה.
צורת הפרי – בקבוקי.
משקל הפרי: 1200 – 900 גרם.
צבע פנימי כתום.
השתמרות טובה.
מתאים לשוק מקומי וליצוא.

אבלון – F1

זן מכלוא – איכותי לשוק מקומי ולייצוא.
משקל הפרי: 1100- 900 גרם.
אחידות רבה בגודל ובצורת הפרי.
צימוח נמרץ, עלווה בריאה ומפותחת.
צבע פנימי כתום עז.
השתמרות טובה.
לא מומלץ לזריעות מוקדמות

דלעת יפנית

טיפוס הוקאיידו
אמורו- מכלוא:
זן בכיר
גדל על גבעול מרכזי בדומה לקישוא
צבע כתום עז וחלל גרעינים קטן.
עומד שתילה מומלץ 750 שתילים/דונם.