צנון שחור


קובץ
pdf

צנון שחור

צבע לבן בפנים ושחור בחוץ.
יבול גבוה.
עלווה בריאה
.