צנונית


קובץ PDF

 צנונית רוזטה
צנונית רוצ'אס
 
פרי עגול, אחידות גבוהה.
מתאים ליצוא.
פרי מעט מוארך, עלווה חזקה.
מתאים לשוק המקומי באגדים.