לפת


קובץ PDF

 
לפת מכלואF1  ויולטה

אחידות טובה, עלווה בריאה.
צורה עגולה חלקה.
עמידות להפרגה במזרעי חורף.

לפת סגולת קודקוד  

צורה עגולה חלקה.
חלוקת צבע שווה בין סגול ולבן.