תירס מספוא ופופקורן


 קובץ PDF


33-031 
מצטיין בכל האזורים על כרב שחור ובדו גידול.
מתאים לתחמיץ ולגרעינים.
מתאים להשקייה מלאה ולתנאי בעל.
יבול חומר יבש וגרעינים גבוה.
עמידות טובה למחלת ההתייבשות.


   לאונור 047 

מצטיינים בכל האזורים על כרב שחור ובדו גידול.
מתאימים לתחמיץ ולגרעינים.
מתאימים להשקיה מלאה ולתנאי בעל.
יבול חומר יבש וגרעינים גבוה.

  
                     
פופקורן

            618       
זן מכלוא המצטיין ביבול גבוה.
עמידות טובה למחלות.
רביצה ושפיכה מועטה של גרעינים בשלב האסיף.
הגרעינים אחידים בצורתם,
תכונה הנדרשת להבשלה אחידה.
ערך פיצוח גבוה.